AVGIFTER 
AVGIFTER OCH PRISER  INKLUSIVE MOMS

 • Registrering av nya bilpoolsmedlemmar  350 kr
 • Bokning, avbokning och förläning 60 kr
 • Avbokning, gäller bokningar längre än 48 h   350 kr
 • Försenad återlämning  500 kr
 • Parkeringsböter:  bötesbelopp + 500 kr i avgift
 • Felparkerad bil vid återlämning  500 kr
 • Ostädad/kraftig nedsmutsad bil 500 – 1000 kr
 • Djur ej tillåten i bil  1000 kr
 • Fortkörning  500 kr i avgifter + polisen debiterar fortkörningsböter direkt till föraren
 • Borttappad startnyckel  5000 kr
 • Olåst bil/ neddragna bilrutor  500 kr
 • Stöld ur olåst bil, faktisk kostnad + 500 kr i avgift
 • Ljuset på 500 kr
 • Faktura avgift  40 kr
 • Påminnelseavgift faktura / per påminnelse  100 kr
 • Broavgift- Poolen debiteras pga kund inte betalt faktisk kostnad på plats eller förbetalt  + 500 kr i avgift
 • Utlandskörning utan tillstånd  10 000 kr + 500 kr i avgift

 • Betalning görs via swish eller fakturering. 
 • Vid fakturering kommer en  kreditupplysning göras. Deposition kan förekomma vid bokning.

  AVTAL FÖR SJÄLVRISKREDUCERING

  Avtalet förmedlas av Poolen
  Avgift vid typ av skada, priser med självriskreducering inom parentes.

 • Skada på fordonet 12 000 kr  (4000 kr)
 • Trafikskada 5000 kr  (3000 kr)
  Skada på annan egendom
 • Stöld med nyckel  100 000 kr  (100 000 kr)
  Nyckel får ej finnas i eller i direkt anslutning till bilen

 • Detta avtal kan tecknas av hyrestagaren vid bokning av bil
  Pris 150 kr/dygn per bokning och bil 
                               

       Ovanstående gäller för person- & lätt lastbil.